Γεωπονικός πειραματισμός και έρευνα σε αγροχημικά προϊόντα

photo.apple1 photo.spraying

Η AgriScience διεξάγει βιολογικές δοκιμές που αφορούν στην προαξιολόγηση των αγροχημικών προϊόντων ή την καταχώρησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς καταλόγους.

Ακόμη διεξάγει βιολογικές δοκιμές επίδειξης για την τοποθέτηση των αγροχημικών προϊόντων στην αγορά.

Οι βιολογικές δοκιμές διεξάγονται από εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, ο οποίος εξασφαλίζει την υψηλή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή των προϊόντων υπό δοκιμή γίνεται με ψεκασμό, εφαρμογή κοκκωδών σκευασμάτων, επένδυση σπόρων, στάγδην άρδευση ή εμβάπτιση. Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής, τα προϊόντα ελέγχονται τόσο για προ-συλλεκτική όσο και για μετα-συλλεκτική χρήση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε για την πλήρη διαχείριση βιολογικών δοκιμών περιλαμβάνουν:

  •  Σύνταξη Πρωτοκόλλου Μελέτης (Ο.Π.Π.Α.) ή Σχεδίου Μελέτης (Ο.Ε.Π.)
  • Έκδοση ημερολογίου αγρού
  • Διαχείριση των πειραματικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
  • Στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων
  • Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Βιοδοκιμής (Ο.Π.Π.Α.) ή Τελικής Έκθεσης Μελέτης (Ο.Ε.Π.)