Κατηγορίες αγροχημικών ως ελεγχόμενα στοιχεία

Photo.cuscuta Οι βιολογικές δοκιμές διεξάγονται για την αξιολόγηση αγροχημικών, όπως:

 • εντομοκτόνα
 • ακαρεοκτόνα
 • μυκητοκτόνα
 • ζιζανιοκτόνα
 • νηματωδοκτόνα
 • κοχλιοκτόνα
 • ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (PGRs)
 • απολυμαντικά εδάφους / αποστειρωτικά
 • πρόσθετα και αντιφυτοτοξικά
 • βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας (βιοχημικά φυτοφάρμακα, microbial φυτοφάρμακα, προστατευτικά ενσωματωμένα στο φυτό/PIPs)
 • βιοκτόνα
 • φερομόνες και άλλα σημειοχημικά

photo.pesticides