Βιολογικές δοκιμές κατά Ο.Π.Π.Α.

Οι βιολογικές δοκιμές γίνονται σύμφωνα με την Ορθή Πειραματική Πρακτική Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.) ακολουθώντας της οδηγίες του EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) και τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας της AgriScience.

Η AgriScience είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πειραματική μονάδα Ο.Π.Π.Α. από το 2012 και αναγράφεται στην λίστα πιστοποιημένων μονάδων Ο.Π.Π.Α. του υπουργείου. Το 2017 μετά από επιτυχή επιθεώρηση, η AgriScience παρέλαβε το  ανανεωμένο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Πειραματικής Μονάδας Ο.Π.Π.Α.

Πιστοποιητικό Ο.Π.Π.Α. 2017

Στα πλαίσια της πιστοποίησης αυτής, η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Δοκιμές αποτελεσματικότητας
 • Δοκιμές εκλεκτικότητας/ασφάλειας καλλιεργειών
 • Δοκιμές σε ωφέλιμους οργανισμούς μη-στόχους
 • Δοκιμές εκτίμησης παραγωγής
 • Δοκιμές φυτοτοξικότητας
 • Δοκιμές μεγάλης κλίμακας/επίδειξης
 • Δοκιμές εναλλαγής καλλιεργειών
 • Δοκιμές βιοκτόνων (εργαστηριακές, ημι-υπαίθρου και ανοιχτού πεδίου)
 • Εργαστηριακές δοκιμές για έντομα και ακάρεα (baseline sensitivity, response curve)

H AgriScience μπορεί να διεξάγει επίσης:

 • Δοκιμές αξιολόγησης ποικιλιών
 • Δοκιμές αξιολόγησης λιπασμάτων

 

Συνοπτικά, προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες βιολογικών δοκιμών Ο.Π.Π.Α.:

 • Διεύθυνση μελέτης και διαχείριση έργου
 • Σύνταξη πρωτοκόλλου βιολογικής μελέτης
 • Επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών στην Ελλάδα
 • Εφαρμογή σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική (G.A.P., Good Agricultural Practice)
 • Εκτέλεση βιολογικών δοκιμών στον αγρό όσο και στο θερμοκήπιο
 • Διαχείριση πειραματικών δεδομένων και στατιστική επεξεργασία με ειδικό λογισμικό (ARM Gylling Data Management)
 • Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων βιολογικής μελέτης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο ΓΚΟΤΣΗ.