Άλλες υπηρεσίες

H AgriScience προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τεχνικές συμβουλές σε παραγωγούς και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έγκριση αγροχημικών προϊόντων
  • Μέτρηση και προσδιορισμός νηματωδών σε δείγματα φυτών ή εδάφους

Σε συνεργασία με αποκλειστικούς εξωτερικούς συνεργάτες της η AgriScience προσφέρει:

  • Αναλύσεις εδάφους για φυσικοχημικές ιδιότητες
  • Αναλύσεις υπολειμμάτων αγροτικών προϊόντων