Εταιρικό Προφίλ

120411102451Η AgriScience ιδρύθηκε το 2012 στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης, με βασική δραστηριότητα στις υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες. Επίσης, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη διασφάλιση ποιότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η εταιρεία λειτουργεί ως ανεξάρτητη ιδιωτική επιχείρηση και συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες συμβολαιακής έρευνας, ερευνητικά ινστιτούτα και αναλυτικά εργαστήρια του εξωτερικού.

Οι ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρείας είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και γεωπόνοι με πολυετή εμπειρία στον χώρο του γεωργικού πειραματισμού και της γεωργικής παραγωγής.

Από το 2012, εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Πειραματική Μονάδα Ο.Π.Π.Α για την διεξαγωγή βιολογικών μελετών σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.).

Το 2018, η AgriScience πιστοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους ως Πειραματική Μονάδα Ο.Ε.Π. για την διεύθυνση μελετών Ο.Ε.Π. και τη διεξαγωγή δοκιμών αγρού, σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.).