Προσφορά εργασίας

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας.

H AgriScience ενδιαφέρεται για την μελλοντική πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Πειραματιστής Αγρού.
Ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχίο αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ερευνητική εμπειρία.

Βοηθός Πειραματιστή Αγρού
Ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Γεωπόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πτυχίο αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, ερευνητική εμπειρία.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση:

AgriScience Ε.Ε.
Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης, Τ.Θ. 60561
Θέρμη ΤΚ 57001 Θεσσαλονίκη

ή εναλλακτικά στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@agriscience.gr