Ως πειραματική μονάδα, η AgriScience προσφέρει ένα μεγάλο εύρος βιολογικών μελετών για την αξιολόγηση προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων και ποικιλιών σπόρων σε διάφορες καλλιέργειες, με βάση διεθνείς μεθόδους και πρότυπα.