Δοκιμές Βιοδιεγερτών

Quantitative and qualitative parameters
Ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι
Measurement of chlorophyl content
Μέτρηση περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη
Seedling vigour
Σφρίγος (ευρωστία) φυτών

O βιοδιεγέρτης φυτών είναι ένα προϊόν που διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά με μοναδικό στόχο τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού ή της ριζόσφαιρας του φυτού:
(α) αποτελεσματικότητα χρήσης θρεπτικών συστατικών
(β) ανοχή στο αβιοτικό στρες
(γ) ποιοτικά χαρακτηριστικά
(δ) διαθεσιμότητα περιορισμένων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 για τα προϊόντα λίπανσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Ιουνίου 2019 (Σύνδεσμος). Αυτό το κείμενο ισχύει πλήρως από τις 16 Ιουλίου 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ανέπτυξε και έθεσε ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται μεταξύ CEN/TS17700 και CEN/TS17725.

Οι δοκιμές βιοδιεγερτών διεξάγονται σε όλες των ομάδων καλλιεργειών, δηλαδή i)καλλιέργειες ευρείας κλίμακας, ii)ξυλώδη πολυετή φυτά (περιβόλια και σταφύλια) και iii)λαχανικά, καλλωπιστικά και αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά. Οι μελέτες εκτελούνται σύμφωνα με τις Πρότυπες Λειτουργικές Διαδικασίες GEP της AgriScienceGEO και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς CEN/TS 17700.

Η AgriScienceGEO μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες δοκιμές βιοδιεγερτών:

  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας χρήσης θρεπτικών συστατικών
  • Αξιολόγηση της ανοχής στο αβιοτικό στρες
  • Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών
  • Διαθεσιμότητα περιορισμένων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στη ριζόσφαιρα

    Αν ενδιαφέρεστε για τη διεξαγωγή δοκιμών βιοδιεγερτών με την AgriScienceGEO, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.