Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H εταιρεία μας προσφέρει τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία εγγράφων για την έκδοση αδειών πειραματισμού για την διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών στην Ελλάδα
  • Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της AgriScienceGEO για εξωτερικούς ελέγχους
  • Παροχή πληροφοριών για την γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ομάδες παραγωγών σύμφωνα με συστήματα Βιολογικής Γεωργίας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GLOBALG.A.P. και πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2).


Αν ενδιαφέρεστε για συμβουλευτικές υπηρεσίες από την AgriScienceGEO, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.