Προκαταρκτικές δοκιμές αξιολόγησης

Evaluation
Αξιολόγηση
Application with a boom sprayer
Εφαρμογή με ψεκαστήρα μπάρας
Plots in sunflower field (herbicide evaluation)
Πειραματικά τεμάχια ηλίανθου (αξιολόγηση ζιζανιοκτόνου)

Όταν ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, θα πρέπει να διερευνηθεί η απόδοση των νέων δραστικών συστατικών ή συνδυασμών τους σε τυποποιημένα σκευάσματα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία δεδομένων για τις πληροφορίες της ετικέτας του προϊόντος σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική (GAP).

Οι προκαταρκτικές δοκιμές διεξάγονται για την αξιολόγηση της βιολογικής δραστηριότητας ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος και για τον καθορισμό των ελάχιστων αποτελεσματικών δόσεων ή την επέκταση του σε άλλους επιβλαβείς οργανισμούς ή καλλιέργειες.

Οι προκαταρκτικές δοκιμές διεξάγονται συχνά στο εργαστήριο ή σε συνθήκες προσομοίωσης αγρού.

Η AgriScienceGΕO προσφέρει μια σειρά υπηρεσίες προκαταρκτικών δοκιμών αξιολόγησης όπως:

  • Αξιολόγηση του χρόνου και της συχνότητας εφαρμογής των προϊόντων
  • Αξιολόγηση διαφορετικών μεθόδων εφαρμογής των προϊόντων
  • Αξιολόγηση διαφορετικών δόσεων εφαρμογής των προϊόντων

Αν ενδιαφέρεστε για τη διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών αξιολόγησης με την AgriScienceGEO, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.