Ελεγχόμενα Στοιχεία/Προϊόντα Υπό Δοκιμή

Oilseed rare

Cereals

Cotton

Οι βιολογικές δοκιμές διεξάγονται για την αξιολόγηση της δράσης των παρακάτω γεωργικών προϊόντων:

Προϊόντα φυτοπροστασίας

 • εντομοκτόνα
 • ακαρεοκτόνα
 • μυκητοκτόνα
 • ζιζανιοκτόνα
 • νηματωδοκτόνα
 • κοχλιοκτόνα
 • ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών (PGRs)
 • απολυμαντικά εδάφους
 • βιοπαρασιτοκτόνα (βιοχημικά προϊόντα φυτοπροστασίας, προϊόντα φυτοπροστασίας με μικροοργανισμούς)
 • φερομόνες και άλλα σημειοχημικά
 • αποφυλλωτικά

Προϊόντα υγειονομικής σημασίας

 • βιοκτόνα

Πολλαπλασιαστικό υλικό

 • Ποικιλίες σπόρων

Προϊόντα θρέψης και ενίσχυσης φυτών

 • Λιπάσματα
 • Βιοδιεγέρτες
 • Βελτιωτικά εδάφους