Δοκιμές Ποικιλιών Σπόρων

Η AgriScienceGEO προσφέρει μια σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση της επίδοσης των ποικιλιών σπόρων για καλλιέργειες αγρού, κηπευτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές καλλιέργειες. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν:

  • Δοκιμές αγρού για την αξιολόγηση ποικιλιών σπόρων
  • Αξιολόγηση Αποδοτικότητας Αζώτου (Ν)
  • Δοκιμές αντοχής σε ασθένειες

    Αν ενδιαφέρεστε για τη διεξαγωγή δοκιμών ποικιλιών σπόρων με την AgriScienceGEO, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.