Σχετικά με την AgriscienceGEO

 Η AgriScienceGEOTM είναι ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός Οργανισμός Συμβολαιακής Έρευνας που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πειραματισμού έρευνας και ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα που σχετίζονται με την φυτοπροστασία και τη φυτική παραγωγή.

 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το ελληνικό κράτος ως Πειραματική Μονάδα που λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (ΟΠΠΑ-GEP) και της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ-GLP).

 

Προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο βιολογικών μελετών για την αξιολόγηση προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων, βιοδιεγερτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων γεωργικών προϊόντων με βάση διεθνείς μεθόδους και πρότυπα.

 

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πανελλαδικά από την εξειδικευμένη επιστημονική μας ομάδα και για ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών και οργανισμών-στόχων μέσω του δικτύου συνεργατών και αγροτών μας.

 

Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 

  • Βιολογικές δοκιμές αγρού και εργαστηρίου ΟΠΠΑ για συνθετικά ΦΠΠ, φυσικά ή οργανικά παρασκευάσματα και ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών
  • Μελέτες υπολειμμάτων ΟΕΠ αγρού και στο θερμοκηπίου
  • Δοκιμές βιοδιεγερτών
  • Δοκιμές προκαταρκτικού ελέγχου
  • Δοκιμές επίδειξης/μάρκετινγκ για την τοποθέτηση νέων προϊόντων
  • Εργαστηριακές δοκιμές
  • Δοκιμές ποικιλιών
  • Μελέτες κατεργασίας κατά ΟΕΠ & ΟΠΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ